Tepelná čerpadla a jejich využití

Tepelná čerpadla patří do alternativních zdrojů energie. Odebírají teplo ze svého okolí, a to ze vzduchu, země či vody a přetvářejí ho na vyšší teplotu. Posléze se teplota využívá pro ohřev teplé vody a vytápění objektů.

Jak tepelná čerpadla pracují?

Základní části chladicího okruhu čerpadla se skládá z kondenzátoru, kompresoru, výparníku a expanzního ventilu. Teplota odebraná okolnímu prostředí se ve výparníku výparníku odevzdá pracovní látce, nebo-li kapalnému chladivu, a to vše při nízké teplotě. Ohřevem chladiva nastane jeho odpaření a páry jsou potom stlačeny v kompresoru na vysoký tlak. Vzniklé stlačené chladivo je dodáno do kondenzátoru, kde se odevzdá teplo do topné vody za vyšší teploty, než bylo ve výparníku vzato. Cyklus je ukončen v expanzivním ventilu, dochází ke snížení tlaku chladiva na začáteční hodnotu ve výparníku.

 

Části tepelných čerpadel

Výparník

Tato část tepelného čerpadla přebírá teplo nízkopotenciálnímu zdroji tepla. Chladivo se umí vypařovat i při nízké teplotě a tlaku, tím získává teplo z teplonosné látky i ve velmi nízkých teplotách.

 

Kompresor

Kompresor přebírá látku z výparníku a zatlačuje ji na tlak potřebné kondenzační teplotě. Následně vzroste tlak a také teplota chladiva. Takto je energie přečerpána z nízké teploty na vyšší a může se s ní vytápět či ohřívat teplá voda. Nejčastěji je využíván rotační nebo-li scroll a pístový kompresor. Povětšinou se jedná o hermetické kompresory, kdy elektrický motor a kompresor se současně nacházejí ve stejné nádobě. Takto se jednoduše zabrání úniku chladiva do atmosféry přes těsnění.

 

Kondenzátor

Přesouvá teplo do otopné soustavy, tedy do vzduchu pokud vyhříváme objekt nebo do vody.

 

Expanzivní ventil

Stará se o tlakový rozdíl mezi nízkotlakou a vysokotlakou částí chladicího oběhu. Usměrňuje protékání chladiva z kondenzátoru do výparníku na základě výstupní teploty z výparníku.

Součástí tepelných čerpadel mohou být i ukazatele vlhkosti, odlučovače, filtry a dehydrátory.

 

Základní rozdělení tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla vzduch - voda

Tepelná čerpadla země - voda s horizontálním výměníkem

Tepelná čerpadla země - voda se svislým zemním vrtem

Tepelná čerpadla voda - voda

Odpadní vzduch/voda

Odpadní voda/voda

Xxx/vzduch

Hybridní

Tepelná čerpadla slouží k úspoře energie i našich financí. Do tepelných čerpadel se vyplatí investovat a je jich více druhů. tepelná čerpadla slouží k vytápění bytových jednotek, k vytápění domů, bazénů i ohřevu teplé užitkové vody. Tepelná čerpadla fungují na podobném principu jako chladnička a v současnosti jsou velmi žádaným zbožím. 

Tisk aktuální strany
Vlastní text

POLNA corp. s.r.o

Oldřichovice 738
739 61 Třinec – Oldřichovice
Česká republika
 
E-mail: info@ochsnercz.cz
Web: www.ochsnercz.cz

princip tepelného čerpadla